คู่มือเรียนและใช้งาน Visual basic 2010
ชื่อเรื่อง
คู่มือเรียนและใช้งาน Visual basic 2010
ผู้แต่ง
สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร
สำนักพิมพ์
ไอดีซีฯ
เลขเรียกหนังสือ
005.362 .ส12ค

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic 2010 ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการประยุกต์ใช้งาน อ่านเข้าใจง่าย อธิบายครบถ้วนทุกมุมมองด้วยขั้นตอนที่ง่ายๆ ที่ใช้ได้ทั้งการเรียนการสอน และการนำไปใช้งานในธุรกิจจริง มีโปรแกรมเสริมการทำงาน ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนโปรแกรม การใช้ความสามารถของ .NET การใช้งานคอนโทรล การเขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล และการสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วย ASP.NET 4.0