ชวนคนรุ่นใหม่คิดทะลุกรอบ ออกแบบพื้นที่เรียนรู้ที่ไม่ต้องอยู่แค่...ในห้องเรียน

6 Aug 2022 08:30 - 17:00
20 Aug 2022 09:00 - 17:00
โรงแรมสยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล 39

Related Content