เชียงราย เมืองแห่งการเรียนรู้

23 Jan 2020
19

cover_900.jpg


          มิถุนายน 2562 ยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC (UNESCO Global Network of Learning Cities) เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นเมืองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ อาทิ มีประชากรอย่างน้อย 10,000 คนขึ้นไป มีบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ (Learning Municipality) สร้างความสมานฉันท์ในสังคม มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

          การเป็นสมาชิกเครือข่าย UNESCO GNLC ทำให้เทศบาลนครเชียงรายจะได้รับการสนับสนุนในการดำเนินงานเพื่อสร้าง “เมืองแห่งการเรียนรู้” และเสริมสร้างการเป็นหุ้นส่วนและเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งขณะนี้มีสมาชิก 224 เมือง ใน 52 ประเทศ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนทุกเพศวัย

          รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล เปิดเผยถึงที่มาของการได้รับเลือกเป็นสมาชิก GNLC แผนดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและต่อยอดจากการได้รับโอกาสครั้งสำคัญนับจากนี้ รวมถึงประโยชน์ที่ชาวเชียงรายจะได้รับ


ติดตาม TK Podcast ได้ที่

Soundcloud    https://soundcloud.com/tkpark

Spotify   https://spoti.fi/2mPv0s5

Apple Podcast   https://apple.co/2OoTT7N

Castbox   http://bit.ly/335MCPz

YouTube   http://bit.ly/2XHyM4H

Website   http://podcast.tkpark.or.th

Related Content