New Arrivals
หนูนิ้วโป้ง : วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์บิลเลนเนียล (Petite Poucette)
Story Name
หนูนิ้วโป้ง : วัฒนธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์บิลเลนเนียล (Petite Poucette)
Author
Michel Serres (ผู้แปล : สายพิณ ศุพุทธมงคล,แดเนียล ดับบลิว สมิธ)
Printing House
พารากราฟ
Call Number
303.483 .ซ87

หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักปรัชญาอายุกว่าแปดสิบ แต่เขียนหนังสือเพื่อชูธงสนับสนุนคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ที่โตมากับโลกอีกชนิดหนึ่ง ว่ายเวียนอยู่ในสายน้ำประชาธิปไตยแห่งความรู้ที่แผ่ระลอกคลื่น ซัดขยายรวดเร็วกว้างขวางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และที่สําคัญแตกต่างจากคนรุ่นผู้ใหญ่เสียเหลือเกิน และดูเหมือนว่าผู้ใหญ่เหล่านี้ อย่างน้อยก็ในสังคมของเรากําลังถืออํานาจไปกําหนดกฎเกณฑ์อนาคตของพวกเขาว่าต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้ โดยบ่อยครั้งไม่เคยเข้าใจเลยว่า พวกเขาไม่ได้อยู่บนเส้นเวลาเดียวกับผู้ใหญ่ พวกเขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกับเรา