New Arrivals
หุ่นยนต์ผงาด : เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน
Story Name
หุ่นยนต์ผงาด : เทคโนโลยีและภัยแห่งอนาคตที่ไร้งาน
Author
มาร์ติน ฟอร์ด ผู้แปล : ทีปกร วุฒิพิทยามงคล
Printing House
ซอลท์
Call Number
331.137042 .ฟ97

นี่ต่างเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคนเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาให้เห็นชัดและใกล้ตัวขึ้นเรื่อยๆ ในหนังสือเล่มนี้ Martin Ford จะเผยข้อมูล บทวิเคราะห์ และชุดความคิดล่าสุด ด้วยการเรียงร้อยที่เข้าใจง่าย ครบถ้วนและเปี่ยมตรรกะ นี่จึงเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการอ่านเพื่อก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้อย่างแท้จริง