New Arrivals
Twelve Tales : 12 นิทานบันดาลใจ
Story Name
Twelve Tales : 12 นิทานบันดาลใจ
Author
ผ้าป่าน สิริมา
Printing House
a book
Call Number
398.2 .ผ25

เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของคน 12 คน ผ่านตัวละครต่าง ๆ ที่ดึงเอาความเป็นตัวตนของคนเหล่านั้นออกมา แล้วแปลงเป็นนิทานอ่านสนุก ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจ เป็นข้อคิดเตือนสติ และเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ช่วยให้เราได้ศึกษาเรียนรู้