New Arrivals
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (พญานาค)
Story Name
ชาววังช่างเล่าเรื่อง (พญานาค)
Author
จินต์ชญา
Printing House
แพรวสำนักพิมพ์
Call Number
895.911 .จ352พ

คนไทยมีความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับพญานาคมาช้านาน แต่ส่วนใหญ่คงไม่รู้รายละเอียดหรือที่ถูกต้องนอกจากเรื่องพญานาค ยังมีเรื่องน่าสนใจอื่นๆ มาเล่าให้ฟังในเล่มนี้อีกมากมาย ทั้งเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร ภาพถ่ายติดวิญญาณเครื่องเรือนผีสิง และปิดท้ายด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี ที่จะทำให้ผู้อ่านรำลึกถึงพระองค์ท่าน ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอีกครั้ง รับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่ยินดีต้อนรับของแฟนๆชาววังเช่นเคย