ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ
Story Name
ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ
Author
ส. ศิวรักษ์
Printing House
สยามปริทัศน์
Call Number
028.1 .ส83 2557

หนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือ” ล้วนๆ เป็นการชักชวนให้ผู้อ่านได้เลือกลิ้มรสของหนังสือนั้นๆ ทั้งเล่มที่ผ่านการวิจารณ์ของผู้เขียน และบทวิจารณ์ของผู้อื่นที่ผู้เขียนแปลหรือเรียบเรียงขึ้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมคำแถลงบางชิ้นเพิ่มเติมไว้ด้วย เพื่อจูงใจให้ผู้อ่านได้เข้าใจหนังสือเล่มนั้นๆ ดียิ่งขึ้น