New Arrivals
ศิลปะ บันเทิง และกีฬาโลก
Story Name
ศิลปะ บันเทิง และกีฬาโลก
Author
พรหมพร พิชชานันท์
Printing House
โนเบิ้ลบุ๊คส์
Call Number
700 .พ79

ปัจจุบันมนุษย์เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสิ่งบันเทิงเริงใจ และสิ่งสันทนาการต่างๆ มีอิทธิพลส่งผลต่อสังคมโลกได้อย่างมากมายเพียงใด เรามักจะเสพข่าวของดาราหรือคนดังในแวดวงต่างๆ เช่น วงการศิลปะ วงการบันเทิง หรือวงการกีฬาที่พวกเขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่าง ดูมันมีพลังขับเคลื่อนที่ปลุกให้สังคมทำอะไรต่ออะไรตามคนเหล่านั้นกัน แต่ถ้าแวดวงคนสำคัญต่างๆ ได้กระทำผิดต่อกฎหมายหรือกฎสังคมคนที่เคยชื่นชอบชื่นชมหรือเดินตามก็จะหันมาสาปแช่งและเหยียบย่ำให้จมดินไปได้ทีเดียว