New Arrivals
ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินซี
Story Name
ถอดรหัสอัจฉริยะ เลโอนาร์โด ดาวินซี
Author
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
Printing House
สารคดี
Call Number
700.92 .ส74ถ 2561

ประมวลเรื่องราวความอัจฉริยะของดาวินชี ผู้เป็นทั้งศิลปิน วิศวกร นักดนตรี นักวิทยาศาสตร์ ฯลฯ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่หนึ่ง..กล่าวถึงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กถึงปั้นปลาย ส่วนที่สอง..รวมสุดยอดผลงานของดาวินชีตั้งแต่ภาพวาดไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ลึกล้ำเกินจินตนาการ ส่วนที่สาม..ค้นหาความจริงจากปริศนาที่กล่าวอ้างในนิยาย "The Davinci Code" ส่วนที่สี่..เปรียบเทียบความเป็นอัจฉริยะระหว่างไอน์สไตน์กับดาวินชีจากมุมมองของนักเขียนคุณภาพ