New Arrivals
ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
Story Name
ปัญญาหนึ่งถึงร้อยหมื่น
Author
ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา
Printing House
openbooks
Call Number
320 .ภ33ปญ

หนังสือรวมร้อยแก้วเชิงสารคดีที่ชวนให้ไขปริศนาความคิดใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลามหัศจรรย์ ว่ามันสามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาล วางถูกที่ถูกทางได้อย่างไร พร้อมทั้งช่วยแปรสมการของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และจิตใต้สำนึกของคาร์ล ยุง ให้กลายเป็นสินทรัพย์ เพื่อให้คุณพบการเชื่อมต่อร้อยหมื่นจุดบนท้องฟ้าให้กลายเป็นปัญญาแห่งหนึ่ง