New Arrivals
ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ (Madness Otherness and Suffering)
Story Name
ความบ้า ความเป็นอื่น และทุกขภาวะ (Madness Otherness and Suffering)
Author
รวมนักเขียน
Printing House
Undergrad Rewrite
Call Number
709 .ค726

หนังสือแหวกกรอบคิดยุค 4.0 ที่น่าสนใจ รวมบทความของนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ ที่เรียบเรียงด้วยแนวคิดที่ข้ามพ้นสหวิทยาการทั้งปวง ชวนลงลึกถึงบรรยากาศอันแปลกประหลาด แวดล้อมด้วยมูลเหตุที่พร้อมนำไปสู่ "ภาวะซึมเศร้า" ของผู้คนในสังคมบ้านเราเวลานี้