New Arrivals
ผีเพลง
Story Name
ผีเพลง
Author
สิเหร่
Printing House
เม่นวรรณกรรม
Call Number
782.42 .จ376 2561

เมื่อเสียงเพลงกลายเป็นอาวุธของคนตัวเล็กตัวน้อยบนโลก หลายบทเพลงในหนังสือได้เป็นกระบอกเสียงเรียกร้องถึงเสรีภาพ ความเท่าเทียม รวมถึงการเรียกร้องเพื่อยุติสงคราม ผ่านประสบการณ์และความรู้ของนักเขียนผู้เป็นกูรูดนตรีตัวจริงอย่าง จิรภัทร อังศุมาลี หรือ “สิเหร่” เพื่อสืบทอดเจตนารมย์ของเพลงเหล่านั้นสู่คนรุ่นหลังต่อไป