New Arrivals
คิดแบบไหนไม่ให้กลายเป็นคนขี้แพ้
Story Name
คิดแบบไหนไม่ให้กลายเป็นคนขี้แพ้
Author
โทะคิ อุระ ผู้แปล : พนิดา กวยรักษา
Printing House
ช็อร์ตคัต
Call Number
158.1.อ471

หนังสือเล่มนี้เป็นสูตรลับสำหรับรักษาคนขี้แพ้ขนานพิเศษ ที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพความคิดและหัวใจ เพื่อจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่แข็งแรงให้เติบโตจากภายใน ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ไม่มีคำว่าสายเกินไป ไม่มีคำว่าไม่ดีพอ ขอเพียงเริ่มต้นใหม่วันนี้ คุณก็เป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จได้