New Arrivals
อย่ามัวแต่ลับมีด ในวันที่คนอื่นใช้ปืน
Story Name
อย่ามัวแต่ลับมีด ในวันที่คนอื่นใช้ปืน
Author
สุริพงษ์ ตันติยานนท์
Printing House
ช็อร์ตคัต
Call Number
158.2 .ส473อ

เราอาจไม่รู้ว่าเรื่องที่เราประสบ ก็ไม่ได้แปลกใหม่น่าตกใจกว่าเรื่องของใครๆ ปมปัญหาที่เราคิดว่าหนักหนา ก็ถูกคลายง่ายๆ หากเราแค่ยอมให้คนยื่นมือเข้ามาช่วย ความสำเร็จที่เราได้มาก็อาจไม่ได้การันตีว่าจะจุดประกายความสำเร็จอื่นๆ ตามมา หากเราไม่ได้พัฒนาปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกนาที หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความที่อยากให้ผู้อ่านได้มองเห็นว่าความสำเร็จ ความล้มเหลว ความทุกข์ ความสุข บางครั้งก็ถูกสร้างหรือลบได้ไม่ยาก แค่เราอาจต้องปรับมุมมองการใช้ชีวิตของเราให้มีองศาที่แตกต่างจากมุมเดิมๆ