New Arrivals
ฝึกสมองลองจดบันทึกเป็นภาพ
Story Name
ฝึกสมองลองจดบันทึกเป็นภาพ
Author
ชอง จินโฮ
Printing House
พราว โพเอท
Call Number
153.93 .ช92

โลกเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย จนรู้สึกราวกับว่าตัวเรากำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรข้อมูล แต่แม้จะมีข้อมูลมากมายแค่ไหน เราก็ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้นได้ ด้วยการคิด เขียน วาด และถ่ายทอดข้อมูลเป็นภาพ หนังสือเล่มนี้จะสอนการวาดภาพสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันด้วยลายเส้นง่ายๆ และนำรูปลายเส้นเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับการจดบันทึก ทุกสิ่งรอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเรียน หรือเรื่องส่วนตัว เพื่อฝึกให้เราได้ใช้สมองทั้ง 2 ซีก ลดความตึงเครียด และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดจำให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย