New Arrivals
งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย
Story Name
งานของฉันสนุกเป็นบ้าเลย
Author
Kim Jong-Shik
Printing House
อมรินทร์ฮาวทู
Call Number
158.7 .ค362 2559

หนังสือเล่มนี้ จะช่วยเตือนให้คุณรู้ว่า เส้นทางสู่ความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาวิธีการสร้างงานหรือทำงานด้วยตัวเอง โดยไม่ได้ใช้วิธีซึ่งคนที่เคยประสบความสำเร็จทำมาแล้ว เพราะยังไงผลลัพธ์ที่ได้ก็เสมอตัว แต่คนที่มีพลังงานจากในตัวเองจะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคย และจะไม่รอคำสั่งของใครหรือแรงจูงใจจากใครทั้งนั้น หรือความพยายามในการทำสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นไปอีก แทนที่จะพยายามทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ให้ได้ดี