New Arrivals
เด็กน้อยฤดูฝน หนุ่มสาวฤดูฝัน
Story Name
เด็กน้อยฤดูฝน หนุ่มสาวฤดูฝัน
Author
วิทิยา จันทร์พันธ์
Printing House
springbooks
Call Number
158.6 .ว34

หนังสือที่ให้กำลังใจคนหนุ่มสาวผู้กำลังประสบปัญหาในการก้าวผ่านจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ได้ใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการแก้ปัญหา ในช่วงระยะเวลา 4 ปี หลังจากผู้เขียนเรียนจบมหาวิทยาลัย ได้พบกับเรื่องราวมากมายทั้งได้เดินทางไปหลายที่ พบเจอผู้คนเเละสถานการณ์มากมาย โดยมีแง่คิดและข้อมูลที่ผู้เขียนได้จากการอ่านและการแปลหนังสือ เพื่อไปให้ถึงฝันโดยที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล