New Arrivals
รวมเล่มของปลาวาฬไม่ไปทำงาน
Story Name
รวมเล่มของปลาวาฬไม่ไปทำงาน
Author
ปลาวาฬไม่ไปทำงาน
Printing House
สุนทรภู่
Call Number
158.6 .ป727

How to วิธีสร้างความสำเร็จ สู่การเป็นท็อปขององค์กร หรือไต่เต้าสู่บันไดเศรษฐี  เนื้อหาในเล่มเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเท่าที่คนธรรมดาจะพบเจอในองค์กร ปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ความเบื่องานที่ทำ การค้นหาตัวเอง การด้นรนให้อยู่รอดในองค์กร เราต่างพานพบเรื่องเหล่านี้ไม่มากก็น้อย บางเรื่องอาจเป็นชีวิตจริงของบางคนในขณะนี้ ตอนที่กำลังเผชิญอยู่คุณอาจรู้สึกว่าช่างเครียด หนัก ยากที่จะผ่าน เรื่องราวในหนังสือรวมเล่มปลาวาฬไม่ไปทำงาน ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ผู้เขียน และคนรอบข้างได้ผ่านพ้นมา บนห้วงเวลาอันตึงเครียด แล้วกลั่นมาเป็นบทเรียนชีวิตที่คนธรรมดาได้เรียนรู้ และอยากถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ได้มีกำลังใจว่ายน้ำข้ามไป