New Arrivals
ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา : Mindset
Story Name
ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา : Mindset
Author
Carol S. Dweck ผู้แปล : พรรณี ชูจิรวงศ์
Printing House
วีเลิร์น
Call Number
153.8 .ด75ช

หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวคิดนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทุกวงการ ถูกนำไปเขียนเป็น หนังสือจิตวิทยาที่ขายดีที่สุด 10 ปี ติดต่อกันรวมทั้งกลายเป็นวิชาที่ได้รับการนิยมสูงสุดของ สแตมฟอร์ด ความคิดทั้ง 2 แบบคืออะไร? คุณกำลังมีความคิดแบบไหนอยู่? แล้วคุณจะเปลี่ยนไป คิดให้ถูกต้องได้อย่างไร? ค้นหาคำตอบได้ใน "ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา" เล่มนี้