What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 09 มี.ค. 2562
Kidroom-MAR2019-655x315.jpg

“นิทาน” คือโลกแห่งจินตนาการอันเป็นพื้นฐานสู่การเติบโตอย่างสร้างสรรค์ของเด็ก ในเดือนมีนาคมนี้ TK park ชวนหนูๆ ผู้รัก ‘คุณปลา’ มาท่องโลกใต้บาดาลในกิจกรรม “สนุกอ่าน สนุกคิด” กับ Kid’s Room กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน เติมเต็มโลกจินตนาการ และพัฒนา EQ ผ่านเรื่องราวของนิทานที่ให้ความรู้ คติข้อคิด สู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2 – 6 ปี ณ ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2562
นิทานหรรษา วันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 – 14.30 น.
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562        ปลาก็คือปลา
วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562      ปลาทองท่องทะเลผจญสัตว์ประหลาดในถ้ำ
วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562    Special Time ตอน...ปลาน้อยผจญภัย
วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562    ปลาสายรุ้ง
วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562    หมวกใบเล็กของเจ้าปลายักษ์
 
ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 17.00 น.
วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562        นี่คือปลา
วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562      ปลาน้อยนักผจญภัย
วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562    Special Time ตอน...ปลาน้อยผจญภัย
วันเสาร์ที่ 23 - วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562    ปลาน้อยสดใส
วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562    สมบัติของปลา