What's On
Workshop ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ รุ่นที่ 2
clock วันเสาร์ที่ 22 ก.ย. 2561

BoardGameWorkshop-655x315-Gen2-Cancel.jpg

Workshop ออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ "รุ่นที่ 2"
โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานการเรียนรู้ TK park และ Deschooling Game โดยเถื่อนเกม

ในปัจจุบันเราปฎิเสธไม่ได้ว่า “เกม” เป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสื่อสารประเด็นต่างๆ ไม่ว่าประเด็นเรื่องความสนุกสนาน การสร้างประสบการณ์ การสร้างทักษะการคิด รวมไปถึงประเด็นทางวิชาการและประเด็นทางสังคม อุทยานการเรียนรู้ TK park เชิญชวนผู้ที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวผ่านสื่อการเรียนรู้บอร์ดเกม มาศึกษาขั้นตอนกระบวนการการออกแบบเกมเพื่อการเรียนรู้ไปกับ Deschooling Game โดยเถื่อนเกม ที่จะทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถออกแบบเกมของตัวเองได้อย่างง่ายดาย

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 (รวม 1 วัน) เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 257 4300 ต่อ 224 (นิวัฒน์)

รายละเอียดการสมัคร

 • รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง **ปิดรับสมัครเนื่องจากที่นั่งเต็ม**
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ค่าสมัครเข้าร่วมการอบรมราคา 500 บาท
  หมายเหตุ
  *   ค่าสมัครทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวิทยากร อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
  ** สมาชิก TK park รับคูปองสมัครและต่ออายุสมาชิกฟรี 1 ใบ

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทาง https://bit.ly/2wjJFgr
 2. โอนเงินค่าสมัครจำนวน 500 บาท มาที่ชื่อบัญชี "สบร.-สำนักงานอุทยานการเรียนรู้" ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
  สาขา สยามสแควร์  เลขที่บัญชี 052-0-02051-0 ภายใน 24 ชั่วโมง หลังการกรอกข้อมูล
 3. ส่งอีเมล์แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาที่ niwat@tkpark.or.th
 4. รอรับอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมการอบรมจากเจ้าหน้าที่
  *การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอีเมล์ยืนยันจากเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 5. หมดเขตการสมัครเข้าร่วมการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม