What's On
อบรมการสร้าง E-Book ด้วยการใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2013
clock วันพฤหัสบดีที่ 09 ส.ค. 2561

MS-Powerpoint_AUG_655x315px.jpg

โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนสิงหาคม 2561

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เป็นหลักสูตรการสร้าง E-Book ด้วยการใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2013 ในการฝึกปฏิบัติการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 9  สิงหาคม 2561      เรียนรู้ทำความรู้จัก E-Book และโปรแกรม PowerPoint 2013 
  • วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561      เรียนรู้การสร้าง และใส่เนื้อหา E-Book
  • วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561      เรียนรู้การตกแต่ง และใส่รูปภาพใน E-Book

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302