What's On
TK Application : กินอยู่อย่างไทย
clock วันพุธที่ 08 ส.ค. 2561

TKapp-AUG_655x315px.jpg

เรียนรู้และสนุกไปกับเรื่องราวของสาระท้องถิ่นกับสื่อการเรียนรู้ของ TK park

“กินอยู่อย่างไทย” สื่อการเรียนรู้ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนไทยในอดีตตั้งเกิดจนตาย ซึ่งผูกผันกับความเชื่อและประเพณีวัฒนธรรมอย่างแนบแน่น โดยมีการศึกษาและต่อยอดความรู้มาจากข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย จนนำมาสู่การพัฒนาเป็นสื่อสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้และให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TK Application

ขอเชิญทุกท่านเรียนรู้เรื่องราวประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยในอดีตผ่านสื่อสร้างสรรค์เรื่อง “กินอยู่อย่างไทย” ที่ถูกนำมาให้ความรู้ผ่าน TK Application ได้ทุกวันพุธที่ 8, 22, 29 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องสมุด IT อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลการอบรม ติดต่อ โทร 02 257 4300 ต่อ 301, 302