What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 04 ส.ค. 2561
Kidroom-AUG61-655x315.jpg

เพราะโลกแห่งการเรียนรู้ของเด็กไร้ขอบเขต TK park มุ่งหวังให้เด็กได้เติมจินตนาการ และความฝันในวัยเยาว์ ผ่านหนังสือและกิจกรรม เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีความสุข สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2561
นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 - 14.30 น.

• วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561        หมีน้อยตามหาตด
• วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561    โอมเพี้ยง! จงเปลี่ยนร่าง
• วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561     แค่นี้ก็อุ่นแล้ว
• วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561     คิดถึงอยากบอกเธอ

ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น. – 17.00 น.

• วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561       หมีซ่อนหา
• วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561    มือวิเศษของเม่น
• วันเสาร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561    เป็ดน้อยปันอุ่น
• วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561    คุณหมีคิดถึง