What's On
อบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย MS publisher 2007
clock วันพฤหัสบดีที่ 05 ก.ค. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนกรกฎาคม 2561

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เป็นหลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้โปรแกรม MS publisher 2007 ในการฝึกปฏิบัติการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561      อบรมการสร้างรายการอาหาร (Menu)
  • วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561     อบรมการการสร้างแผ่นพับ (Brochure)
  • วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561     อบรมการสร้างแบบฟอร์มสำหรับธุรกิจ

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302