What's On
ฉายภาพยนตร์เรื่อง The Danish Girl
clock วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 2561
Danish-Girl.jpg

ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ของ เดวิด อีเบอร์ชอฟ (David Ebershoff) เรื่องราวของไอนาร์ เวเกเนอร์ จิตรกรหนุ่ม ผู้ค้นพบตัวเองว่ามีใจเป็นหญิงหลังจากแต่งงานกับภรรยา จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต และถูกบันทึกลงหน้าประวัติศาสตร์วงการแพทย์ของการผ่าตัดแปลงเพศ
 
กำกับโดย : Tom Hooper
แสดงนำโดย : Eddie Redmayne, Alicia Vikander 
 
ความกล้าหาญของไอนาร์ จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Danish-Girl-02.jpg