What's On
อบรมการสร้างหนังสือเล่มเล็กด้วย MS publisher 2007
clock วันพฤหัสบดีที่ 07 มิ.ย. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

หลักสูตรอบรมไอที สำหรับผู้สูงวัย เดือนมิถุนายน 2561

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย เป็นหลักสูตรการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ ด้วยการใช้โปรแกรม MS publisher 2007  ในการฝึกปฏิบัติการ

  • วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561         อบรมการออกแบบการ์ดเชิญงานพิธีต่างๆ
  • วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561       อบรมการการสร้างแผนที่แบบง่ายๆ
  • วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561       อบรมการออกแบบหัวกระดาษและซองจดหมาย

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302