What's On
อบรมโปรแกรม MS Publisher
clock วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ค. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

อบรมโปรแกรม MS Publisher

...ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้...

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการเรียนรู้การออกแบบแบนเนอร์ แผ่นพับ ใบปลิว และสร้างแคตตาล็อกสินค้าอย่างง่ายๆ สำหรับการประกอบธุรกิจหลังเกษียณได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรม MS publisher 2007  

  • วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561      
    อบรมการออกแบบแบนเนอร์ ป้ายประกาศ สำหรับติดภายในอาคารหรืองานพิธีต่างๆ
  • วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561      
    อบรมการการออกแบบใบปลิว แผ่นพับ สำหรับโฆษณาสินค้าและบริการ โดยสามารถสั่งผลิตด้วยตนเองได้แบบง่ายๆ
  • วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561      
    อบรมการออกแบบแคตตาล็อกสำหรับโฆษณาสินค้าและบริการด้วยวิธีง่ายๆ ที่สามารถเพิ่มรูปภาพ ราคา รายละเอียดสินค้าด้วยตนเอง

ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย