What's On
มาร่วมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับ Digital Read TK park
clock วันอาทิตย์ที่ 08 เม.ย. 2561

S__11730949.jpg

มาร่วมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับ Digital Read TK park
ในนิทรรศการ "อ่าน...อีกครั้ง"
ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16

          สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชวนทุกท่านให้หันมาเห็นถึงความสำคัญและอิทธิพลของการอ่านที่สร้างโลกผ่านนิทรรศการ “อ่าน...อีกครั้ง” ที่นำเสนอประวัติศาสตร์การอ่านของโลกและประเทศไทย การอ่านในยุคต่างๆ จนถึงหนังสือที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ

          มาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกับ Digital Read TK park สื่อดิจิทัลออนไลน์เพื่อการอ่านที่สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ทุกคนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเข้าถึงความรู้ผ่านโลกออนไลน์ได้หลากหลายช่องทาง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  แวะมาชมนิทรรศการ “อ่าน...อีกครั้ง” กันได้ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 บริเวณเมนฟอร์เย่ ด้านหน้าห้องเพลนารี ฮอลล์

          ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 8 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
          (วันที่ 29 มีนาคม เปิดให้เข้าชมงานเวลา 12.00 น.)