What's On
TK on Tour ตอน “เที่ยวตามน้ำ”
clock วันพุธที่ 28 มี.ค. 2561

banner655-315.jpg

TK  on Tour ตอน “เที่ยวตามน้ำ”
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 – 17.00 น.

 TK park ชวนเด็กไทยวัย 9 – 12 ปี มาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนกับวิถีชีวิตริมน้ำ

ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.นครปฐม

 

เที่ยวท่องล่องเรือ..ชมวิถีชีวิตชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ เรียนรู้วิธีบริหารจัดการน้ำอย่างคุ้มค่า สนุกกับสถานีท่องเที่ยวเชิงเกษตรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย

สนุกกับนาบัว / ชวนชิมข้าวตัง ทำน้ำฟักข้าว / นั่งรถอีแต๋นตะลุยนาข้าวและสวนส้มโอ


กำหนดการกิจกรรม TK On Tour ตอน“เที่ยวตามน้ำ”
ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

06.30 - 07.00 น.  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
                          ณ จุดจอดรถบัสชั่วคราว หน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

07.00 – 08.30 น.  เดินทางสู่เส้นทางเลียบคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม

08.30 – 10.00 น.  เปิดโลกการเรียนรู้ ณ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์

                           • รู้จักเพื่อนใหม่ เพลิดเพลินใจกับกิจกรรมสันทนาการ

                           • สนุกไปกับความรู้ ตอน “น้ำและชีวิต..คลองมหาสวัสดิ์”

10.00 - 12.00 น.   เที่ยวท่องล่องเรือ : ชมวิถีชีวิตชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ตอนที่ 1

                           • สถานีที่ 1 เรียนรู้วิธีเก็บดอกบัวและสนุกกับการพับกลีบดอกบัว ณ นาบัว Lotus Farm

                           • สถานีที่ 2 ชวนชิมข้าวตังแสนอร่อยและทดลองทำด้วยตัวเอง ณ ศูนย์ OTOP บ้านศาลาดิน

12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.   เที่ยวท่องล่องเรือ : ชมวิถีชีวิตชุมชนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ตอนที่ 2

                           • สถานีที่ 3 ชมการผลิต การแปรรูปฟักข้าวและทดลองทำสบู่ฟักข้าว ณ บ้านฟักข้าว ขนิษฐา

                           • สถานีที่ 4 นั่งรถอีแต๋นตะลุยนาข้าวและสวนส้มโอตามวิถีเกษตรกร ณ สวนเกษตรผสมผสาน

15.00 - 15.15 น.   รับประทานอาหารว่าง

15.15 - 15.45 น.   ประมวลผลและสรุปกิจกรรมพร้อมเก็บภาพความประทับใจร่วมกัน

15.45 - 17.00 น.   เดินทางกลับสู่อุทยานการเรียนรู้ TK parkโดยสวัสดิภาพ

* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น 
(ปิดรับสมัคร)

ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 600 บาท / พิเศษ สมาชิก TK park เพียง 400 บาท เท่านั้น
เพื่อเป็นค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอุปกรณ์การทำกิจกรรม ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-257-4300 ต่อ 224 หรือ www.tkpark.or.th