What's On
อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher
clock วันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher
หลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย ประจำเดือนมีนาคม 2561

“เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมหลักสูตรไอทีสำหรับผู้สูงวัย ได้พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ผ่านโปรแกรมต่างๆที่หลากหลายรูปแบบ สามารถเรียนรู้ได้เองในแบบง่ายๆ ผ่านการใช้โปรแกรมทางด้านไอทีในการฝึกปฏิบัติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561       เรียนรู้การออกแบบ Labels                                          
ออกแบบ Labels เพื่อติดหน้าซองจดหมาย สิ่งพิมพ์ สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้สวยงามดึงดูดความสนใจ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561     เรียนรู้การออกแบบ Award Certificate ใบประกาศนียบัตร             
ออกแบบ ใบประกาศนียบัตร ให้หน่วยงานหรือบริษัท โดยใช้โปรแกรม Microsoft Publisher  

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561     ออกแบบ Resume แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว                     
เรียนรู้การออกแบบ Resume ด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher เพื่อสร้างแบบฟอร์มประวัติส่วนตัว           

* สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302