What's On
อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher
clock วันพฤหัสบดีที่ 08 ก.พ. 2561

Microsoft-publisher_655x315px.jpg

อบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher

...เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด...

อุทยานการเรียนรู้ TK park เปิดอบรมการออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft Publisher เพื่อสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดหลากหลายรูปแบบสำหรับผู้สูงวัย ที่ต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบโปสเตอร์ โบรชัวร์สินค้า หรือนามบัตร ได้เองอย่างง่ายๆ ในคุณภาพระดับมืออาชีพ

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561       การออกแบบโปสเตอร์สินค้า
  สร้างสื่อสิ่งพิมพ์ทางการตลาดหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์  2561    การออกแบบโบรชัวร์สินค้า
  เรียนรู้การออกแบบโบรชัวร์ ใบปลิว หรือแผ่นพับ จาก template ที่มีให้เลือกหลากหลาย ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถปรับแต่ง ข้อความ รูปภาพ ด้วยเครื่องมือต่างๆ
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561     การออกแบบนามบัตร
  เรียนรู้การออกแบบนามบัตรด้วย Microsoft Publisher ซึ่งมี Options ตั้งค่านามบัตร และรูปแบบให้เลือกมากมาย
  หรือจะออกแบบนามบัตรเองก็สามารถทำได้โดยง่าย

* สำหรับผู้สุงอายุ 60 ปีขึ้นไป
** สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302