What's On
TK Young Writer 2018 : WRITE NOW!
clock วันศุกร์ที่ 02 มี.ค. 2561

TK-Young-Writer_655x315px.jpg

TK Young Writer 2018 : WRITE NOW!

            เชิญชวนเยาวชนอายุ 16-23 ปี เข้าร่วมอบรมเพื่อฝึกฝนทักษะด้านการเขียน โดยมีนักเขียนชื่อดังมาชี้แนะเรื่องการเขียน อาทิ วิภว์ บูรพาเดชะ (Happening), จักรพันธุ์ ขวัญมงคล (Hollywood Reporter), นครินทร์ นวกิจไพบูลย์ (The Standard), ศิวะภาค เจียรวนาลี และ Studio Dialogue เยาวชนที่ผ่านคัดเลือกจะเข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

           กติกาการรับสมัคร  
            - เยาวชนอายุระหว่าง 16-23 ปี
            - ส่งผลงานเขียนในหัวข้อ “ถ้าฉันเป็นนักเขียน” ในรูปแบบใดก็ได้ ทั้งบทความ/เรื่องสั้น/บทกวี/สัมภาษณ์
            - ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร 16 point ฟอนต์ cordia รวมทั้งเขียนแนะนำตัวให้น่าสนใจที่สุด พร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับ
            - ส่งมาที่ writer@tkpark.or.th ตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2561 (รับผลงานถึง 23.59 น.)
            - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมรอบที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2561
            - อบรบรอบที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ร่วมอบรม 30 ท่าน เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561

            ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทาง www.tkpark.or.th
            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2574300 ต่อ 307 หรือ writer@tkpark.or.th