What's On
clock วันพุธที่ 24 ม.ค. 2561
13TH-Main-655x315.jpg

 
            อุทยานการเรียนรู้ TK park เดินหน้าสู่ปีที่ 13 ด้วยผลงานการสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต ให้เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต" จากพื้นที่ต้นแบบที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลความร่วมมือสู่ 43 แห่งในพื้นที่ 27 จังหวัด มุ่งมั่นสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของห้องสมุดรูปแบบเดิม สู่พื้นที่ที่เติมเต็มการเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่  โดยเชื่อมโยงหนังสือ สื่อ ดนตรี และกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการเติมเต็มกระบวนการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและยั่งยืน
 
            ในวาระครบรอบ 13 ปีครั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park เตรียมพร้อมจัดงาน "12+1" ในช่วงระหว่างวันที่ 24 - 28 มกราคม 2561 นำเสนอนิทรรศการ "12+1: Make the Conversation" และกิจกรรมพิเศษ "TK Cafe" ไฮไลท์พลังบทสนทนา 31 หัวข้อ จากเสียงเล็กๆ ที่มีความหมายในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมด้วยแนวคิดที่ว่าทุกๆ คนในวงสนทนาคือพลังบวกหนึ่งที่เพิ่มขึ้น นำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ที่ไม่รู้จบ

            นอกจากนั้นยังจัดโปรโมชั่น “1+1” เพียง 5 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2561 สมัครสมาชิกใหม่ หรือ ต่ออายุสมาชิก TK park ในราคาพิเศษ สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ทันที และพิเศษสุด สำหรับน้องๆ ที่อายุครบ 13 ปีสมัครสมาชิกฟรี ที่ TK park ชั้น 8 Central World