What's On
อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1
clock วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2560

obi_655x315px.jpg

อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.4

หลักสูตรสำหรับผู้มีจิตอาสา ที่ต้องการอบรมและพัฒนาการสร้างหนังสือเสียง เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้พิการที่บกพร่องทางสายตา ผู้เข้าอบรมจะได้รับทักษะการอ่านออกเสียง และวิธีการทำหนังสือเสียงด้วยระบบ DAISY

*ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302