What's On
ค่ายรู้รอดปลอดภัย
clock วันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2560

ClosedCamp_655x315px.jpg

ค่ายรู้รอดปลอดภัย

      TK park ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชวนเด็กไทยอายุ 9 – 12 ปี มาสนุกกับวิธีดูแลร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการเอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ
ในวันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
      กิจกรรมการเรียนรู้
      - การดูแลร่างกายให้แข็งแรง
      - เมื่อป่วยไข้ดูแลตัวเองได้
      - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
      - เอาชีวิตรอดเมื่อเกิดภัยพิบัติ

      กำหนดการ คลิกที่นี่

        รับจำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น
        * ปิดรับสมัครแล้ว
        ** ค่ามัดจำคนละ 300 บาท (ผู้สมัครจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากจบกิจกรรม หากผู้สมัครไม่เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ)

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2257-4300 ต่อ 224