What's On
อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1
clock วันเสาร์ที่ 09 ก.ย. 2560

obi_655x315px.jpg

อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1

          เปิดอบรมอาสาสมัครในการสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ มีประโยชน์ เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง และวิธีการทำหนังสือเสียงด้วยระบบ DAISY พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำหนังสือเสียง
          *ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย
          วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-17.00 น.  ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์