What's On
ฉายภาพยนตร์เรื่อง Distance
clock วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2560

Distance.jpg

            ชมภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทย สิงคโปร์ จีน กับเรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหญิง 3 คู่ 3 ประเทศ ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยโครงการความร่วมมือกับ Pop Pictures

            ผู้กำกับไทย: ศิวโรจน์ คงสกุล / SHIJIE TAN ผู้กำกับสิงคโปร์ / YOKUN XIN ผู้กำกับจีน

            วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ห้องมินิเธียเตอร์ 1 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์