What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room
clock วันเสาร์ที่ 05 ส.ค. 2560

Kidroom-AUG60-655x315.jpg

สมองน้อยๆ ของวัยเด็กถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด ที่สามารถบรรจุเรื่องราวดีๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ และจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโต TK park มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เติมเต็มช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ ผ่านหนังสือและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนสิงหาคม 2560
สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560          หน้ากากหมูอวกาศ

วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560      มาลัยกระดาษ

วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560      สมุดบันทึกทำมือ

วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560      กระจกส่องดาว

นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560          หมูน้อยท่องดวงจันทร์

วันเสาร์ที่ 12 - วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560      ผมเกิดมาจากไหน (Where am I from)

วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560      ความดีของพอใจ

วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560      เจ้าหนูเมืองพิสดาร