What's On
อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1
clock วันเสาร์ที่ 15 ก.ค. 2560

obi_655x315px.jpg

เปิดอบรมอาสาสมัครในการสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ มีประโยชน์ เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง และวิธีการทำหนังสือเสียงด้วยระบบ DAISY พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำหนังสือเสียง

ค่าลงทะเบียน: สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1-2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302