What's On
การใช้งาน Photoshop CS6 เบื้องต้น
clock วันพฤหัสบดีที่ 06 ก.ค. 2560

PS_655x315px.jpg

เรียนรู้การจัดการเบื้องต้นด้วย Photoshop เพื่อให้เข้าใจโปรแกรมการใช้งานในส่วนต่างๆ โดยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้จริง

  • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560     เรียนรู้การตกแต่งภาพอย่างไรให้สวยงาม
  • วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560    เรียนรู้การรีทัชภาพให้ออกมาสมจริง
  • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560    เรียนรู้การใช้งานฟิลเตอร์แอฟเฟกต์ต่างๆ

สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ค่าลงทะเบียน : ไม่เสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะสมาชิก TK park)

ทุกวันพฤหัสบดีที่ 6, 13, 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม IT 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302