What's On
I(dea) I read ตอน More than words ภาค 2
clock วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2560

idea-iread_655x315px.jpg

ได้เวลา Restart ปุ่มภาษา ถูกผิดมา Recheck กันอีกครั้ง กับ I(dea) I read ตอน More than words ภาค 2 กิจกรรมที่จะทำให้ “ภาษา” กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุก ด้วยผลงานจากเยาวชนใน โครงการ I(dea) I read ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณอยากอ่านมากยิ่งขึ้น

สัมผัสภาษากันอย่างใกล้ชิด รู้ให้ได้ ใช้ให้ถูกต้องกับ รถด่วนขบวนภาษา

• ขบวนที่ 1 ทบทวนกันอีกที คำนี้ผิดหรือถูก

• ขบวนที่ 2 คำพ้องความหมาย ใช้ได้หลายสถานการณ์

• ขบวนที่ 3 รู้ไว้ใช่ว่า..สุภาษิตสองภาษา

• ขบวนที่ 4 ประดิษฐ์ไป อ่านไป กับเวิร์คช็อป Paper toys

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 – 17.00 น. อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์