What's On
TK แจ้งเกิด Digital Content 2560
clock วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 2560

TAGGA_655x315px.jpg

TK แจ้งเกิด จัดอบรม TK แจ้งเกิด Digital Content 2560
ฝึกความเป็นมืออาชีพด้าน Animation

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ TACGA จัดโครงการฝึกอบรม TK แจ้งเกิด Digital Content 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน Animation และ Visual effects จากวิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทยมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางทั้ง 3 สาขา จำนวน 3 class แบ่งเป็น Model/Texture, Animate และ SLR&Composite

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2560 โดยการส่งประวัติพร้อมผลงานในรูปแบบของไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 1 – 1.30 นาที มาที่ apprenticeworkshop@gmail.com 

นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการฯ เมื่อจบหลักสูตรยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานในสตูดิโอชั้นนำของประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook.com/tacga.thai

หมายเหตุ :สถานที่ฝึกอบรมและฝึกงาน อุทยานการเรียนรู้ TK park และ สตูดิโอต่างๆ