What's On
คอนเสิร์ต หนังสือมีเสียง
clock วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2560

TeenStage-VoiceConcert-655.jpg

ขอเชิญทุกท่านมาดูมาฟังเพลินๆ กับการแสดงดนตรี “คอนเสิร์ต หนังสือมีเสียง” โดยนำแรงบันดาลใจที่ได้รับจาก “หนังสือ” มาเล่าเรื่องผูกเป็นเรื่องราวต่างๆ ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงคลาสสิก ให้ทุกท่านได้ปล่อยอารมณ์ชิลๆ ซึมซับถึงเรื่องราวในบทเพลงหลากหลายที่ได้นำมาแสดงในครั้งนี้

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. บริเวณลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์