What's On
อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1
clock วันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 2560

obi_655x315.jpg

อบรมสร้างหนังสือเสียงเพื่อผู้บกพร่องทางการมองเห็น ด้วยโปรแกรม Obi 3.0.1


           เปิดอบรมอาสาสมัครในการสร้างหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอด เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆ มีประโยชน์ เรียนรู้การอ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้อง และวิธีการทำหนังสือเสียงด้วยระบบ DAISY พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการทำหนังสือเสียง
           *ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย
           วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์