What's On
TK Application : (ตำรารำ)
clock วันพุธที่ 29 มี.ค. 2560

TKApp_655x315.jpg

 

TK Application : (ตำรารำ)


      เพลิดเพลินไปกับสาระอันเป็นประโยชน์ สนุกกับTK Application เรียนรู้ตำราการระบำรำฟ้อนต่าง ๆ เช่น เทพพนม ประถม พรหมสี่หน้า สอดสร้อยมาลา ช้านางนอน ฯลฯนรูปแบบสื่อประสมชวนให้น่าดูและน่าค้นหา
      ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TK park ไม่เสียค่าใช้จ่าย
      สำหรับ : สมาชิก TK park และบุคคลทั่วไป
      ทุกวันพุธที่ 8, 15, 22, 29 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องสมุดไอที อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
      สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301