What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด เดือนพฤศจิกายน 2559
clock วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559

Kidroom-NOV59-655x315.jpg

สมองน้อยๆ ของวัยเด็กถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด ที่สามารถบรรจุเรื่องราวดีๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ และจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโต TK park มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เติมเต็มช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ ผ่านหนังสือและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 19 - วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559       ออมสินกล้องถ่ายรูป

วันเสาร์ที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559       โมเดลเศรษฐกิจพอเพียง     

สื่อสาระเทิดพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น.
สื่อส่งเสริมการอ่านผสานเทคนิค AR 87 พรรษา พระภัทรมหาราช เรื่องราวพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายให้เด็กๆ และเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักในหลวงของเราอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น