What's On
สนุกอ่าน สนุกคิด กับ Kid’s Room : กันยายน 2559
clock วันเสาร์ที่ 03 ก.ย. 2559

Kidroom-SEP59-655x315.jpg

สมองน้อยๆ ของวัยเด็กถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุด ที่สามารถบรรจุเรื่องราวดีๆ ให้พวกเขาได้เรียนรู้ และจดจำสิ่งต่างๆ รอบตัวไปพร้อมๆ กับการเจริญเติบโต TK park มุ่งหวังให้เด็กๆ ได้เติมเต็มช่วงเวลานี้อย่างเต็มที่ ผ่านหนังสือและกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย ช่วงอายุ 2-6 ปี ห้อง Kid’s Room ทุกวัน เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ประจำเดือนกันยายน 2559
สนุกอ่าน สนุกคิด : ประดิษฐ์สนุก ทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น.

วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559      อู๊ด อู๊ด หมูน้อย

วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559   มังกรน้อย     

วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559   กระถางพลาสติก

วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559   เสือน้อย         

นิทานหรรษา วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559      หมูน้อยจอมตะกละ

วันเสาร์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559   มังกรน้อยกับผองเพื่อน

วันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559   บอนไซยอดประหยัด

วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559   นายพรานฃี้โอ่