What's On
TK Music Ed. 2016
clock วันเสาร์ที่ 03 ก.ย. 2559

MusicEd-SEP-59-655x315.jpg

TK park เปิดบ้านต้อนรับสามหนุ่ม “ลาบานูน” วงดนตรีที่ยังคงยึดมั่นแนวดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เคยสงสัยไหมว่าทำไมวงดนตรีบางวง เมื่อเราได้ฟังเพลงของเขาแล้ว จะรู้ทันทีว่าเป็นเพลงของวงดนตรีวงนี้ ลาบานูนคือหนึ่งวงที่มีคุณสมบัติอย่างนั้น ร่วมค้นหาวิธีการสร้างเอกลักษณ์ทางดนตรีของลาบานูน มาดูกันว่าทำไมเพลงของลาบานูนยังไง ก็ยังคงเป็นลาบานูนอย่างนั้น

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น. ห้อง Learning Auditorium อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์